Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen voor sociale en betaalbare woningen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 927)

 
Datum ontvangst: 13/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In het laatste overzicht van de huisvestingsvergunningen stelt men vast dat het aandeel van de financieel gereguleerde woningen bijna een kwart van de vergunde woningen heeft bereikt. Het blijft verder onduidelijk hoe groot het aandeel sociale woningen hierin precies is. En het rapport dateert van 2022, maar behandelt de vergunningen van 2018 tot en met 2020. Statbel heeft meer én meer recente informatie over uitgereikte vergunningen, maar niet over het aantal vergunningen voor sociale woningen.

Kan u mij een tabel bezorgen (in spreadsheet formaat) met het totaal aantal vergunde woningen sinds 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per maand of per kwartaal? En deze:

  1. opgesplitst naar de verschillende types woningen (niet-gereguleerd / sociale huurwoning / sociale koopwoning / betaalbare woning of “logement modéré” / middenklasse woning of “logement moyen” / SVK woning / andere met uitleg);

  2. opgesplitst naar statistische sectoren.

 
 
Antwoord    Het blijkt voor Urban niet evident te zijn om de door u gevraagde cijfers te verzamelen, omdat een stedenbouwkundige vergunning niet preciseert om welk type woning (publiek of privé) het gaat.

Bijgevolg dienen andere parameters gebruikt te worden, waardoor het wat meer tijd in beslag neemt om de gegevens te verzamelen.

Zodra wij over deze gegevens beschikken, informeer ik u hierover.