Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende consultancykosten van het Brussels Gewest

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 795)

 
Datum ontvangst: 13/12/2023 Datum publicatie: 08/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/02/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Brusselse regering en overheidsdiensten doen regelmatig een beroep op de diensten van adviesbureaus. Op de website openbudget.brussels kan een deel van de uitgaven voor adviesbureaus worden teruggevonden. Momenteel publiceert echter slechts een beperkt aantal deelnemende overheidsinstellingen (38 in totaal, waaronder gemeenten) hun uitgaven via openbudget.brussels. Bovendien komen de beschikbare gegevens in het Frans en het Nederlands vaak niet overeen.

Kunt u een overzicht geven van alle consultancyopdrachten sinds 2019 voor de verschillende beleidsdomeinen en de Brusselse gewestelijke organen en ION’s die onder uw toezicht staan, inclusief de uitgaven die niet opgenomen zijn in openbudget.brussels? Graag specificeren:

  • de betalende instantie en het geselecteerde adviesbureau ;

  • het uitgegeven bedrag;

  • de gevraagde taken, diensten of uitrusting en de aard van het geleverde resultaat;

  • de redenen voor de keuze voor uitbesteding en de redenen voor de keuze van het geselecteerde adviesbureau;

  • wanneer een uitgavenpost meerdere keren bij hetzelfde adviesbureau terugkomt, hoe kunnen de verschillen tussen de genoemde bedragen van het ene jaar tot het andere dan worden verklaard?

 
 
Antwoord    De gegevens over de overheidsopdrachten van de administraties worden automatisch gegenereerd op
de website “datastore.brussels” op grond van het gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16 mei 2019
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen en de
toepassingsomzendbrieven ervan.

Alle uitgaven van Innoviris en hub.brussels zijn opgenomen in de toepassing openbudget.brussels.

De gegevens van citydev.brussels kunnen geraadpleegd worden via hun website (zie
https://www.citydev.brussels/nl/transparantie).

De gegevens van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn in de
bijlage.

De informatie voor het jaar 2023 zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.