Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bodemkwaliteit

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 920)

 
Datum ontvangst: 21/12/2023 Datum publicatie: 24/01/2024 Referentie: B.I.V. 54 (23/24), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 24/01/2024 Referentie: B.I.V. 54 (23/24), Blz. 42
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/01/2024 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2024 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 54 (23/24) 41
24/01/2024 Antwoord Alain Maron B.I.V. 54 (23/24) 42
24/01/2024 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 54 (23/24) 44