Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stagiairs op kabinetten van de Brusselse regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1674)

 
Datum ontvangst: 21/02/2024 Datum publicatie: 2/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 22/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Jaarlijks komen er duizenden studenten of jonge werkzoekenden in aanraking met de arbeidsmarkt via een stage. Een stage is voor jongeren een belangrijke manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Een stageplek op een van de kabinetten van de Brusselse regering lijkt daarom een interessante opportuniteit om werkervaring op te doen. Jammer genoeg zijn stages in België vaak onbezoldigd en hebben stagiairs vaak geen toegang tot sociale zekerheid.
  • Hoeveel stagiairs werden er tewerkgesteld in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoeveel stagiairs stelden zich kandidaat voor een stage in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoe lang duurt een gemiddelde stage in uw kabinet?

  • Hoeveel van de stagiairs deden een stage vanuit een vak in hun opleiding en hoeveel stagiairs deden een stage buiten het kader van een opleiding? Graag een overzicht per jaar van uw kabinet.

  • Wat was de bezoldiging van elk van deze stages? Hoeveel waren er onbezoldigd? Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

  • Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

  • Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

 
 
Antwoord    1.
Tijdens deze legislatuur heeft mijn kabinet één stagiair aangenomen:

2019-2020: 0
2021: 0
2022: 1
- Van 14 februari 2022 tot 15 juli 2022
2023: 0
2024: 0

2.
Er is geen informatie beschikbaar over het totale aantal stageaanvragen dat elk jaar wordt ingediend.
3.
De stage duurde vijf maanden.
4.
De stage werd uitgevoerd als onderdeel van de opleiding van de student.
5.
De stages zijn onbezoldigd.
6.
Stagiairs hebben geen directe sociale rechten via het kabinet. De schoolinstellingen staan bijvoorbeeld in voor de verzekering.
7.
De stagiair kreeg een supervisor toegewezen die gedurende de duur van de stage voor begeleiding zorgde.