Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stagiairs op kabinetten van de Brusselse regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1315)

 
Datum ontvangst: 21/02/2024 Datum publicatie: 27/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 27/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Jaarlijks komen er duizenden studenten of jonge werkzoekenden in aanraking met de arbeidsmarkt via een stage. Een stage is voor jongeren een belangrijke manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Een stageplek op een van de kabinetten van de Brusselse regering lijkt daarom een interessante opportuniteit om werkervaring op te doen. Jammer genoeg zijn stages in België vaak onbezoldigd en hebben stagiairs vaak geen toegang tot sociale zekerheid.
  • Hoeveel stagiairs werden er tewerkgesteld in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoeveel stagiairs stelden zich kandidaat voor een stage in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoe lang duurt een gemiddelde stage in uw kabinet?

  • Hoeveel van de stagiairs deden een stage vanuit een vak in hun opleiding en hoeveel stagiairs deden een stage buiten het kader van een opleiding? Graag een overzicht per jaar van uw kabinet.

  • Wat was de bezoldiging van elk van deze stages? Hoeveel waren er onbezoldigd? Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

  • Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

  • Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

 
 
Antwoord   

1/ Sinds het begin van de legislatuur hebben we 9 stagiairs onthaald.

 

 

2021

2022

2024

9

3

5

1

 

2/ In totaal hebben we 25 kandidaturen ontvangen, met inbegrip van de kandidaten die de stage verwezenlijkt hebben.

 

 

2021

2022

2023

2024

25

6

9

7

3

 

3/ Dat hangt van het soort stage af: van 2 à 3 dagen in het kader van een observatiestage in het middelbaar onderwijs, en tot 2 à 3 maanden voor een praktische stage in het kader van een universitaire master.

4/ Al onze stagiairs hebben hun stage uitgevoerd in het kader van hun opleiding. 

5/ Het ging telkens om onbezoldigde stages.

6 - 7/ Elke keer wordt een overeenkomst die het kader van de stage vaststelt, ondertekend tussen de school/universiteit, de stagiair en het kabinet. De stage wordt op overlegde wijze georganiseerd tussen deze drie partijen.

Iedere stagiair heeft een academisch verantwoordelijke/stagemeester binnen het kabinet die hem tijdens zijn stageperiode begeleidt.