Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1927)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 05/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 05/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u informatie over de stages bij de MIVB:
2023: de MIVB verwelkomde 115 stagiairs, waaronder
· 7 van Kardinaal Mercier
· 67 uit het technisch secundair onderwijs
· 31 uit het hoger onderwijs
· 10 van opleidingscentra
2022: de MIVB verwelkomde 130 stagiairs, waaronder
· 13 van Kardinaal Mercier
· 66 uit het technisch secundair onderwijs
· 34 uit het hoger onderwijs
· 17 van opleidingscentra
2021: de MIVB verwelkomde 138 stagiairs, waaronder
· 15 van Kardinaal Mercier
· 80 uit het technisch secundair onderwijs
· 37 uit het hoger onderwijs
· 6 van opleidingscentra
2020: de MIVB verwelkomde 154 stagiairs, waaronder
· 13 van Kardinaal Mercier
· 73 uit het technisch secundair onderwijs
· 43 uit het hoger onderwijs
· 25 van opleidingscentra
2019: de MIVB verwelkomde 152 stagiairs, waaronder
· 12 van Kardinaal Mercier
· 70 uit het technisch secundair onderwijs
· 52 uit het hoger onderwijs
· 18 van opleidingscentra
Duur van de stages:
· Technisch Instituut Kardinaal Mercier: 3 weken
· Secundair en technisch onderwijs: 4 weken
· Niet-technische opleidingen: tussen 4 en 8 weken
· Hoger onderwijs: van 4 tot 12 weken
· Observatiestages: van 2 tot 5 dagen
Al deze stages maken deel uit van een opleidingsprogramma. De MIVB-stages worden contractueel vastgelegd en maken integraal deel uit van de opleiding of cursus die de aanvrager (student of werkzoekende) volgt. Dit zijn voornamelijk stages als onderdeel van een schoolcurriculum en enkele observatiestages.
Dit zijn onbetaalde stages.
Stageovereenkomsten worden verstrekt door scholen en/of opleidingscentra.
Alle stagiairs hebben recht op een MOBIB-kaart, die hun verplaatsingen dekt voor de duur van hun stage.
Stagiairs zijn verzekerd tegen ongevallen op het werk en voor wettelijke aansprakelijkheid.
De hieronder meegedeelde gegevens betreffen enkel de GOB, voor de periode van augustus 2019 tot maart 2024:
Jaar Agenten Gemiddelde duur(d)
2019 1 72
2020 1 44
2021 13 52
2022 12 59
2023 26 61
2024 21 33

Wat betreft Brussel Mobiliteit:

Jaar Agenten Gemiddelde duur (d)
2019 0 /
2020 0 /
2021 3 53
2022 1 30
2023 6 69
2024 6 40

De gemiddelde duur van een stage in dagen per jaar, is het totale aantal stagedagen gedeeld door het aantal stagiairs.

Het gaat om onbezoldigde schoolstagiairs (observatie en opleiding). De GOB verwelkomt stagiairs van alle onderwijsniveaus: secundair, bachelor en master.
Deze schoolstages worden opgezet op basis van overeenkomsten met de onderwijsinstellingen. De schoolstagiairs zijn gedekt door de verzekering van hun onderwijsinstelling.

Wat betreft parking.brussels vindt u hieronder het aantal stagiairs per jaar:
· 2019: 9 stagiairs (7 studenten, 2 volwassen leerlingen)
· 2020: 13 stagiairs (6 leerlingen/studenten, 7 volwassen leerlingen)
· 2021: 4 stagiairs (4 leerlingen/studenten)
· 2022: 5 stagiairs (4 leerlingen/studenten, 1 volwassen leerling)
· 2023: 5 stagiairs (3 leerlingen/studenten, 2 volwassen leerlingen)
· 2024 (lopend): 3 stagiairs (3 leerlingen/studenten)
· Deze omvatten 27 professionele stages, 10 trainingsstages en 2 observatiestages.
· 24 stagiairs hadden een diploma voor het 5e/6e beroepsjaar, een diploma sociale promotie of een diploma van een opleidingscentrum. 12 mensen waren volwassen leerlingen die stage liepen als onderdeel van hun opleiding. Er was 1 stagiair op masterniveau en 2 stagiairs van hogescholen.
· Voor de duur van de stages:
- 7 stagiairs volgden een stage van een schooljaar (1 week aanwezigheid aan het begin en daarna één keer per week).
- 2 stages van een week
- 1 stage van 12 weken
- 1 stage van 13 weken
- 2 stages van 2 weken
- 3 stages van 3 weken
- 7 stages van 4 weken
- 7 stages van 5 weken
- 8 stages van 6 weken
- 1 stage van 7 weken
De stages zijn onbezoldigd.
De contracten bestaan alleen uit klassieke stageovereenkomsten. In sommige gevallen bepaalt de stageovereenkomst dat de stagiair gedekt moet zijn door de verzekering (arbeidsongevallen en wettelijke aansprakelijkheid) die door de organisatie (school, hogeschool, universiteit, opleidingsinstelling) is afgesloten. In andere gevallen bepaalt de stageovereenkomst dat zowel de organisatie als het Parkeeragentschap verantwoordelijk zijn voor het betalen van de verzekering van de stagiair.