Logo Parlement Buxellois

Prijs van het Brussels Parlement: ere aan de participatieve democratie!

Het Brussels Parlement lanceert een projectoproep aan vzw’s die ijveren voor meer dialoog tussen politici en burgers en/of voor meer participatieve democratie in het Brussels Gewest.

Demi-cercle

Het Brussels Parlement, als instelling die de Brusselaars vertegenwoordigt en als hart van de democratie, heeft tot roeping de politiek dichter bij de burgers te brengen en elk initiatief ter bevordering van de democratie aan te moedigen.

De voorbije drie jaar heeft het Parlement ruim denkwerk op touw gezet over de democratie en de vernieuwing van de wijzen waarop ze werkt, via colloquia, conferenties, tentoonstellingen, het burgerpanel of de modernisering van het petitierecht. Bij de recente viering van dertig jaar Brussel Parlement stond het thema “De democratie bewonen” centraal.

Projectoproep

Om deze dynamiek verder te zetten, lanceert het Brussels Parlement een offerteoproep aan vzw’s die in het Brussels Gewest via evenementen, projecten of activiteiten, ijveren voor meer dialoog tussen politici en burgers en/of voor meer participatieve democratie.

Voor de toekenning van de voorziene financiële ondersteuning (15.000 euro per project) aan een evenement, een project of een activiteit dat in aanmerking zou komen, zal worden gekeken naar creativiteit, ontwikkeling, mogelijke reproductie of duurzaamheid ervan.

U vindt hier het volledige reglement, de ontvankelijkheids-en selectiecriteria ervan.

Hoe kunt u deelnemen?

De vzw’s die wensen deel te nemen moeten:

  • het reglement downloaden en ondertekenen;
  • het deelnamedossier downloaden en invullen;
  • de statuten van hun vzw aan het Brussels Parlement bezorgen;
  • de samenstelling van de RvB van hun vzw aan het Brussels Parlement bezorgen.

 

Alle documenten (deelnamedossier, reglement, statuten van de vzw en samenstelling van de RvB) moeten teruggestuurd worden per e-mail naar de Dienst Communicatie en Externe relaties van het Brussels Parlement communicatie@parlement.brussels, of naar de Griffie van het Brussels Parlement griffie@parlement.brussels of in te dienen bij of op te sturen naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69 – 1000 Brussel met de vermelding « Prijs van het Brussels Parlement ».

De periode voor het indienen van de deelnamedossiers begint op 21 maart 2019 en wordt afgesloten op 25 april 2019 om 17u.

Contact

Voor elke vraag, Sophie Dierickx, sdierickx@parlement.brussels of +32 (0)2 549 62 03.