Logo Parlement Buxellois

Scholen

Demi-cercle

Geleide bezoeken

Het Brussels parlement organiseert op afspraak bezoeken voor leerlingen, studenten of volwassenen. Er wordt een uiteenzetting gegeven en een film vertoond; er kunnen vragen gesteld worden en het is ook mogelijk en gesprek te hebben met een gewestelijk parlementslid of een rollenspel te organiseren.

Neem contact op met de dienst Communicatie en Externes relaties,
per tel.: 02 549.62.04,
via e-mail: communicatie@parlement.brussels

Rollenspel

Democracity

democracity_nl

Didactisch materiaal

Het grote boek over de 20 jaar

Stripverhaal en didactische fiches “Clara zet zich in”

« Clara zet zich in », een stripverhaal over de werking van de democratie.

Dit tweetalig stripverhaal is bedoeld voor jongeren van 12 tot 14 jaar.

Het verhaal legt uit wat representatieve democratie is. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de dagelijkse werking van de klassenraad en het parlement.
Leerkrachten kunnen het stripverhaal gratis aanvragen bij de diensten van het parlement.

Bij het stripverhaal hoort ook een werkmap met fiches die het degenen die het wensen, in casu leerlingen en leraars, mogelijk moet maken om dieper op het onderwerp in te gaan.

Deze fiches horen bij het stripverhaal “Clara zet zich in” dat
het proces van een democratische beslissing illustreert in
een verhaal van 14 bladzijden.

Ze gaan dieper in op de situaties die aan bod komen in het stripverhaal en willen een duidelijke en eenvoudige kijk geven op het Brussels Parlement.

Voor de realisatie van deze fiches hebben we zowel publicaties uitgegeven door het Brussels Parlement als andere onafhankelijke publicaties geraadpleegd.Wie dieper op het onderwerp wil ingaan of alles in de Belgische of internationale context wil situeren, zal hier de nodige informatie vinden.