Logo Parlement Buxellois

Activiteiten voor de scholen

Demi-cercle

Het Brussels Parlement organiseert rondleidingen en activiteiten inzake burgerschapseducatie voor de leerlingen van de secundaire en basisscholen.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende activiteiten.

Bezoeken

Bezoeken opgeschort tot januari 2021.

Het Brussels Parlement organiseert, op voorafgaande afspraak, bezoeken voor groepen scholieren, studenten of volwassenen met een inleidende uiteenzetting, de vertoning van een korte film over het Parlement en zijn werking en een vragenuurtje met de mogelijkheid om, op verzoek, in dialoog te treden met parlementsleden.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Workshops voor leerlingen van 15 tot 18 jaar

Workshops opgeschort tot januari 2021.

“België uitgelegd aan de Brusselaars”

Als voormalig leraar, columnist, reporter, animator, zanger en acteur organiseert Pierre Mathues verschillende voorstellingen of “didactische conferenties” in spektakelzalen, schouwburgen en scholen.

Begeleid door een Nederlandstalige acteur biedt hij in zijn tweetalige show “België uitgelegd aan de Brusselaars” een ludieke en ietwat afwijkende inleiding over de Belgische en Brusselse instellingen.

Praktisch
Het spektakel, dat anderhalf uur duurt, wordt gevolgd door een discussie en een quiz over de Belgische en Brusselse instellingen.

Meer info

 • Tweetalige workshop in het Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Nieuwe inschrijvingen komen op een wachtlijst voor het geval een ingeschreven school zou afzeggen. Inschrijvingen via het online formulier.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

“Jouw stem, jouw keuze. Jij gaat stemmen” 

Bedacht in samenwerking met Infor Jeunes Bruxelles en Bruxelles-J, biedt “Jouw stem, jouw keuze. Jij gaat stemmen!” de mogelijkheid tot een experiment met de politiek op gewestelijk niveau. Het is de bedoeling om de leerlingen inzicht te verstrekken in het Belgisch institutioneel en politiek landschap en hen op speelse wijze vertrouwd te maken met het stemrecht, met actief en verantwoordelijk burgerschap, met de bevoegdheden van het Brussels Parlement en met de werking van de democratie. De workshop heeft plaats in het halfrond van het Brussels Parlement, waar de stemgerechtigde jongeren een blik achter de schermen kunnen werpen. Bovendien kunnen ze een voormiddag lang de plaats van de Brusselse volksvertegenwoordigers innemen.

Praktisch
De jongeren worden verdeeld in subgroepen en zijn kandidaat bij de verkiezingen in een fictief gewest. Ze bekijken eerst een video waarin de grote uitdagingen voor dat gewest worden voorgesteld. Ze richten hun partij op, stellen het partijprogramma op en bepalen de prioriteiten. Vervolgens stellen ze hun programma voor aan hun collega’s. Daarna wordt er gestemd in het halfrond van het Brussels Parlement en elke jongere wordt dan kiezer. De ochtendsessie wordt afgesloten met een quiz over de instellingen.

Pedagogische doelstellingen

 • De belangstelling van de jongeren wekken voor de verkiezingen en hun rol als kiezer. In het algemeen, hun relatie tot burgerparticipatie aan de orde stellen;
 • De rol en werking van de Belgische politieke instellingen begrijpen;
 • Zich informeren over de gewestelijke bevoegdheden en nadenken over het belang van de gewestelijke verkiezingen;
 • De rol van de partijen en de verschillende politieke kleuren begrijpen;
 • Actief luisteren ontwikkelen en onderhandelings- en overtuigingstechnieken bijbrengen;
 • De leerlingen kennis laten maken met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen;
 • Ervaring met participatieve democratie opdoen.

De workshop in beelden

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Inschrijvingen: via het online formulier.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Simulatie van een dag parlementair werk met het Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ)

JPJ won de prijs van het Brussels Parlement en organiseert in samenwerking met het Brussels Parlement een tweetalige simulatie van een dag parlementair werk. Een honderdtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren kunnen discussiëren en ideeën uitwisselen over een fictief ontwerp van ordonnantie.

Praktisch
De simulatie van een dag parlementair werk gebeurt op basis van een ontwerp van ordonnantie dat een lid van het JPJ heeft opgesteld over een actueel thema. Drie fictieve politieke partijen (links/centrum/rechts) nemen deel aan de bespreking van het ontwerp. De leerlingen van de verschillende klassen worden in die drie subgroepen verdeeld. Het door de “minister van het JPJ” ingediend ontwerp van ordonnantie wordt vervolgens besproken, geamendeerd en onderworpen aan een stemming door de jonge parlementsleden uit de drie partijen. Voordat de simulatie in het Parlement plaatsheeft, organiseert het JPJ eerst een voorbereiding van 50 minuten in de klas.

Pedagogische doelstellingen

 • De Brusselse jongeren de kans bieden om de werking van de democratische instellingen van ons land te leren kennen;
 • Andere jongeren met verschillende achtergronden ontmoeten;
 • Ervaring opdoen met participatieve democratie;
 • De leerlingen kennis laten maken met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen.

De workshop in beelden
Ontdek het televisiejournaal van het team van het JPJ:

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Datum en uren: 17 november 2020 van 8.30 tot 17 uur;
 • Inschrijvingen via de website van het Jeugd Parlement Jeunesse: https://www.jeugdparlementjeunesse.be/nl/scholen.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.
Jeugd Parlement Jeunesse: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be.

“Reporters in het Brussels Parlement”

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met het BELvue-museum en bestaat uit een interview van een Brussels parlementslid door een klas, verdeeld in groepjes.

Praktisch
Het interview wordt voorbereid door de leerkracht, die van het BELvue-museum educatief materiaal krijgt, alsook een biografische fiche van de te interviewen volksvertegenwoordiger en informatie over diens wetgevende activiteiten.

Op de dag van de workshop bereiden de leerlingen, verdeeld in groepjes, in het BELvue-museum de vragen voor, die ze vervolgens aan de volksvertegenwoordiger zullen stellen. Het interview heeft plaats in het Brussels Parlement. De reportage wordt ‘s namiddags in het BELvue-museum gemonteerd.

Meer info

 • De workshops hebben enkel plaats op vrijdag. De datum staan op de internetsite van het BELvue‑museum, dat ook de inschrijvingen beheert: www.belvue.be/nl/node/499;
 • De workshops zijn bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar (4e jaar van het secundair onderwijs).

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Workshops voor leerlingen van 11 tot 14 jaar

“Democracity”

Tijdens dit educatief rollenspel richten de deelnemers een politieke partij op en stellen ze het partijprogramma op. Ze discussiëren en wisselen argumenten uit met andere partijen, bouwen vervolgens hun ideale stad en stemmen in het halfrond.

Praktisch
De leerlingen worden verdeeld in kleine groepen en spelen verschillende rollen bij het oprichten van hun partij en het bouwen van hun ideale stad. Vervolgens stemt iedereen over de voorstellen.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in burgerschap en politiek;
 • Een plaats leren kennen waar het politieke leven zich afspeelt.

Meer info

 • Bent u leraar en wenst u ingelicht te worden over de datums van de toekomstige workshops, stuur dan uw e-mailadres naar communicatie@parlement.brussels;
 • Workshop voor leerlingen van 11 tot 14 jaar.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.