Logo Parlement Buxellois

Activiteiten voor de scholen

Demi-cercle

rondleidingen

Het Brussels Parlement organiseert, op voorafgaande afspraak, bezoeken voor groepen scholieren, studenten of volwassenen met een inleidende uiteenzetting, de vertoning van een korte film over het Parlement en zijn werking en een vragenuurtje met de mogelijkheid om, op verzoek, in dialoog te treden met parlementsleden.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.

Workshops voor leerlingen van 15 tot 18 jaar: van september tot december 2023

“Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) – Schoolproject” – Parlementaire simulatie

Met meer dan 12 jaar ervaring op de teller in de organisatie van simulaties van parlementair werk gedurende een week voor jongeren tussen 18 en 25 jaar in de Senaat, organiseert het JPJ in samenwerking met het Brussels Parlement een tweetalige simulatie van een dag parlementair werk. Een honderdtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren kunnen discussiëren en ideeën uitwisselen over een fictief ontwerp van ordonnantie.

Dit jaar zal het ontwerp van ordonnantie het thema mobiliteit in Brussel behandelen

Praktisch

De simulatie van een dag parlementair werk gebeurt op basis van een ontwerp van ordonnantie dat een lid van het JPJ heeft opgesteld over een actueel thema. Drie fictieve politieke partijen (links/centrum/rechts) nemen deel aan de bespreking van het ontwerp. De leerlingen van de verschillende klassen worden in die drie subgroepen verdeeld. Het door de “minister van het JPJ” ingediend ontwerp van ordonnantie wordt vervolgens besproken, geamendeerd en onderworpen aan een stemming door de jonge parlementsleden uit de drie partijen. Voordat de simulatie in het Parlement plaatsheeft, organiseert het JPJ eerst een voorbereiding van 50 minuten in de klas.

Pedagogische doelstellingen

 • De rol en werking van een Parlement leren begrijpen;
 • Inzicht krijgen in het parlementaire werk en meer in het bijzonder met het parcours van een ordonnantie of Brussels Wet (gedachtewisseling, amendementen en stemming);
 • De rol van de partijen en de verschillende politieke kleuren begrijpen;
 • Andere jongeren van verschillende scholen en met verschillende achtergronden ontmoeten;
 • Ervaring opdoen met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen;
 • Kennis maken met participatieve democratie.

De workshop in beelden
Ontdek het televisiejournaal van het team van het JPJ:

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Duur van de activiteit : een ganse dag en 50 ‘ voorbereiding in klas voorafgaand de simulatie.
 • Datum en uren: dinsdag 10 oktober 2023 van 8u30 tot 17u ;
 • Inschrijvingenvanaf septeber 2023
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.
Jeugd Parlement Jeunesse: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be.

 

“Jouw stem jouw keuze. Jij gaat stemmen !” – Animatie

Ontwikkeld door en geanimeerd samen met “Infor Jeunes Bruxelles en Bruxelles-J”, laat Jouw stem jouw keuze. Jij gaat stemmen !” de leerlingen toe kennis te maken met de politieke besluitvorming op het gewestelijk niveau.

Praktisch

Verdeeld in kleine groepjes, zullen de jongeren een voormiddag lang de rol spelen van kandidaten bij de gewestverkiezingen. Zij zullen zich moeten organiseren in politieke partijen, hun politiek programma uitwerken en hun beleidsprioriteiten bepalen voor het beheer van hun Gewest. Daarna zullen ze hun programma moeten verdedigen in het halfrond voor de ganse groep en antwoorden op vragen van hun potentiële kiezers. Een quiz over de werking van de Belgische instellingen zal de voormiddag afsluiten.

Deze tweetalige animatie (simultaanvertaling zal steeds worden aangeboden voor de gezamenlijke werkzaamheden in het halfrond) zal uw leerlingen ook de kans bieden zich in de Brusselse realiteit in te leven, zich de gewestelijke bevoegdheden eigen te maken en de democratische besluitvorming te beleven wanneer ze een consensus nastreven en hun concrete prioriteiten bepalen.

Pedagogische doelstellingen

 • Het belang aantonen om een actief en geëngageerd burger te zijn;
 • De werking van het Brussels Parlement beter te leren begrijpen;
 • Het bouwen van bruggen tussen jongeren en politiek;
 • Het Belgisch institutioneel systeem beter te leren begrijpen.

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Duur van de activiteit: 4u;
 • Datums en uren: dinsdag 14, woensdag 15 donderdag 16 maart 2023 van 8u30 tot 12u30;
 • Inschrijvingen: september 2023
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact

Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.

Reporters in het Brussels Parlement” – Workshop

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met het Belvue-museum, en bestaat uit een videoreportage van een Brussels parlementslid door een klas, verdeeld in groepjes. De videoreportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Praktisch:

Het interview wordt voorbereid door de leerkracht, die van het Belvue-museum educatief materiaal krijgt, alsook een biografische fiche van de te interviewen volksvertegenwoordiger en informatie over diens wetgevende activiteiten.

Op de dag van de workshop bereiden de leerlingen, verdeeld in groepjes, in het Belvue-museum de vragen voor, die ze vervolgens aan de volksvertegenwoordiger zullen stellen. Het interview heeft plaats in het Brussels Parlement. De reportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in het werk van een journalist door een videoreportage te maken over een Brussels volksvertegenwoordiger;
 • Kennis maken met de rol van het Parlement, het belang van het parlementaire werk en het parcours van een ordonnantie.

Meer info

 • De workshops zijn bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar (4e jaar van het secundair onderwijs);
 • Duur van de activiteit: een ganse dag;
 • Datums en uren: binnenkort beschikbaar. De workshops hebben enkel plaats op vrijdag, dagen waarop het Brussels Parlement zijn plenaire vergaderingen organiseert. Dit geeft de leerlingen tevens de gelegenheid de plenaire vergadering even bij te wonen en de Brusselse parlementsleden aan het werk te zien.
 • Plaats: het Belvue-museum – Paleizenplein 7 te 1000 Brussel en het Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.

Workshops voor leerlingen van 11 tot 14 jaar

“Democracity” – Animatie

Tijdens dit educatief rollenspel richten de deelnemers een politieke partij op en stellen ze het partijprogramma op. Ze discussiëren en wisselen argumenten uit met andere partijen, bouwen vervolgens hun ideale stad en stemmen in het halfrond.

Praktisch
De leerlingen worden verdeeld in kleine groepen en spelen verschillende rollen bij het oprichten van hun partij en het bouwen van hun ideale stad. Vervolgens stemt iedereen over de voorstellen.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in burgerschap en politiek;
 • Een plaats leren kennen waar het politieke leven zich afspeelt.

Meer info

 • Bent u leraar en wenst u ingelicht te worden over de datums van de toekomstige workshops, stuur dan uw e-mailadres naar communicatie@parlement.brussels;
 • Workshop voor leerlingen van 11 tot 14 jaar.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.