Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van financiële middelen voor de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 594)

 
Datum ontvangst: 30/06/2008 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/07/2008 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement