Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inkomsten van boetes in het kader van de Huisvestingscode.

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 232)

 
Datum ontvangst: 08/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bij de inkomsten, BA 02.300.06.01 “Opbrengst van de geldboeten uitgesproken in toepassing van artikel 15 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode” zouden de bedragen van ongeveer 250.000 euro voorzien in 2020 overgaan tot ongeveer 600.000 euro voorzien in 2021.

Kunt u ons de situaties beschrijven waarin deze boetes worden opgelegd en tevens de redenen die deze aanzienlijke verhoging van de verwachte inkomsten verantwoorden?

Hoeveel boetes, om welke redenen en aan wie in 2019 en 2020?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door Mevrouw Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort).