Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de achtergestelde leningen toegekend door finance&invest.brussels

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 524)

 
Datum ontvangst: 18/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In januari vorig jaar besliste de Brusselse regering de toekenning van achtergestelde leningen door het Brussels Gewest uit te breiden tot alle economische sectoren. Ook de looptijd van de maatregel werd verlengd: de leningen kunnen worden anagevraagd tot 31 december 2021. Medio vorig jaar had ik al een vraag gesteld over de aanscherping van deze maatregel. Nu deze maatregel is afgelopen, zou ik graag willen weten wat de resultaten ervan zijn.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is het totale budget dat vereffend wordt om deze achtergestelde leningen te financieren?

  • Kunt u voor elke lening de NACE-code, het aantal VTE en het toegekende bedrag aangeven? Kunt u toevoegen of het bedrijf al dan niet deel uitmaakt van een handelsketen?

  • Hoeveel aanvragen werden ingediend en/of zijn in behandeling, en voor hoeveel subsidies, zo die er zijn, voor bedragen boven de 600.000 euro en tot 1,5 miljoen euro? Voor welke NACE-code(s)? En voor bedrijven met hoeveel VTE?

  • Hoeveel leningaanvragen werden tot nu toe geweigerd? Op welke gronden? Voor hoeveel aanvragen was de kwestie van de eigen middelen een reden tot weigering?

 

 

 

 
 
Antwoord    Op voorwaarde dat de laatste ingediende aanvragen aan alle voorwaarden voldoen (die aanvragen moesten ten laatste op 31 december 2021 ingediend worden en de eventuele leningen moesten vóór 28 februari 2022 behandeld worden), zal het totale vereffende bedrag om de achtergestelde leningen te financieren ongeveer 47 miljoen euro zijn.

Wegens de gedetailleerdheid is de tabel met voor elke lening de NACE-codes, het aantal VTE’s en het verstrekte bedrag
bijgevoegd.

Er werden 182 aanvragen ingediend en/of behandeld.

Twee aanvragen hadden betrekking op een bedrag dat hoger was dan 600.000 euro en tot 1,5 miljoen ging:
- Voor de volgende NACE-codes: 56102 en 46321;
- Voor ondernemingen met 330 en 653 VTE’s.

Sinds 1 januari 2021 zijn 69 dossiers geweigerd om de volgende redenen:
- Onvoldoende VTE’s;
- Negatief eigen vermogen;
- Aanvraag lager dan € 75.000;
- Geen economische levensvatbaarheid;
- Bij een groep horen waardoor de aanvraag meer dan € 600.000 bedraagt.

Bovendien werden 27 dossiers ‘geschorst’ omdat deze aanvragende ondernemingen niet gereageerd hebben op verschillende verzoeken.

Tien aanvragen werden geweigerd wegens de kwestie van het eigen vermogen.