Logo Parlement Buxellois

Conferenties en colloquium in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het 13e voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) waarnemen. Hieronder vindt u de evenementen die door het Brussels Parlement worden (mede)georganiseerd.

Demi-cercle

Bij het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie komen verschillende taken kijken, waaronder het coördineren van de werking van de Raad en het aanmoedigen van de samenwerking tussen de lidstaten.

In dat verband organiseren de parlementaire instellingen van het land dat het voorzitterschap bekleedt interparlementaire conferenties. Aan die conferenties nemen de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie deel, maar ook die van de kandidaat-lidstaten.

In België worden de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen betrokken bij de organisatie van deze parlementaire activiteiten.

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert het Brussels Parlement, al dan niet samen met andere Belgische assemblees, verschillende evenementen waarop de parlementsleden uit de 27 lidstaten en kandidaat-lidstaten worden uitgenodigd.

Interparlementaire conferentie over het stedelijk beleid in de Europese Unie – Maandag 22 januari 2024

Deze conferentie, die wordt georganiseerd door het Brussels Parlement, belichtte het stedelijk beleid aan de hand van vier thema’s: de financiering van het stedelijk beleid van de Europese Unie, het betrekken van de burgers bij de ontwikkeling van grote stadsprojecten, de aanpassing van stedelijke omgevingen aan de klimaatverandering en de uitdagingen van stedelijke mobiliteit. Download hier het volledige programma.

De conferentie is te herbekijken op het YouTube-kanaal van het Brussels Parlement.

:

Interparlementaire conferentie over artificiële intelligentie en de gevolgen ervan voor de toekomst – Maandag 29 januari 2024

Deze conferentie onderzocht de verbanden tussen artificiële intelligentie en de creatieve en culturele sector, onderwijs, gezondheidszorg en openbaar bestuur.

De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door het Brussels Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en heeft plaatsgevonden in de gebouwen van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel.

De conferentie is te herbekijken op het YouTube-kanaal van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel.

Colloquium ‘Overlegcommissies: democratische innovatie op zijn Brussels’ – Donderdag 8 februari 2024

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) en het Parlement francophone bruxellois (PFB) organiseerden recentelijk het colloquium ‘Overlegcommissies: democratische innovatie op zijn Brussels’.

Dit colloquium heeft de balans opgemaakt van de overlegcommissies die in beide instellingen georganiseerd werden en heeft aandacht besteed aan de institutionalisering van de overlegcommissies, de inclusie van de burgers tijdens het proces en de opvolging van de aanbevelingen. U vindt het volledige programma hier.

Hier vindt u de handelingen van het colloquium

Deze activiteit maakt deel uit van het algemene programma van de activiteiten in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. De conferentie is te herbekijken op het YouTube-kanaal van het Brussels Parlement