Logo Parlement Buxellois
Terug

Coronavirus – Organisatie van de werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk  Parlement

13/03/2020

PERSMEDEDELING – 13 maart 2020

 

Op initiatief van de voorzitter is het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Parlement vanmorgen bijeengekomen in een buitengewone vergadering om de nieuwe maatregelen te bepalen die moeten genomen worden voor de organisatie van de werkzaamheden, gelet op het coronavirus.

De volgende beslissingen werden genomen:

Plenaire vergadering van vrijdag 13 maart 2020:

 • De plenaire vergadering van vandaag blijft behouden, maar alleen in de voormiddag, van 10.30 tot 13.00 uur (stemmingen gepland vanaf 13.00 uur). De vergadering is niet toegankelijk voor het publiek, alleen de pers is toegelaten. Audio- en video-uitzendingen zijn beschikbaar op de website van het Parlement.
 • De voor de plenaire vergadering van vandaag ingediende actualiteitsvragen worden omgevormd tot mondelinge vragen en verwezen naar de bevoegde commissies (zie hieronder).
 • De fracties organiseren zich om het aantal in het halfrond aanwezige vertegenwoordigers te beperken tot het strikte noodzakelijke (fractieleider, indien nodig vergezeld van een extra spreker/spreekster).
 • Overeenkomstig het Reglement is alleen het deel voor de stemmingen openbaar (vanaf 13.00 uur). De geheime stemmingen worden uitgesteld.

Komende parlementaire werkzaamheden

 • Vanaf maandag 16 maart 2020 wordt het werk van de commissies tot nader order opgeschort, met uitzondering van de volgende commissies:
  • De commissie voor de Gezondheid, die wekelijks zal bijeenkomen met het oog op een stand van zaken over het coronavirus.
  • De commissies die dringende en noodzakelijke wetgevende teksten op hun agenda (zouden) hebben.

Het komt toe aan het Bureau in uitgebreide samenstelling, dat regelmatig zal blijven vergaderen, om van tevoren te beslissen of de vergaderingen van bovengenoemde commissies al dan niet worden gehouden.

 • De al naar de commissie verwezen interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen worden omgezet in schriftelijke vragen, waarop de regering zal worden verzocht te antwoorden vóór de paasvakantie. Hetzelfde geldt voor de actualiteitsvragen die voor de plenaire vergadering van vandaag werden ingediend.
 • Het is de taak van de diensten van het Parlement om de schriftelijke antwoorden van de regering aan de leden van de betrokken commissies te bezorgen.

Alle hoorzittingen, ontmoetingen en bezoeken van burgers worden sine die uitgesteld.

De interne vergaderingen worden eveneens sine die uitgesteld.

Meer info:

Vanessa Despiegelaere (voorzitterschap), vdespiegelaere@parlement.brussels, 0476 76 37 30

Stefaan Van Gijseghem, svangijseghem@parlement.brussels, 0496 06 58 22.