Logo Parlement Buxellois
Terug

De overlegcommissie over biodiversiteit in de stad neemt haar verslag aan

31/05/2022

PERSBERICHT – 31 mei 2022

De derde overlegcommissie die het Brussels Parlement organiseerde sinds het deze nieuwe vorm van parlementair werk invoerde, heeft vandaag haar werkzaamheden officieel afgesloten met de stemming over haar verslag.

Deze derde overlegcommissie, onder het voorzitterschap van Isabelle Emmery, heeft zich van 28 april tot 21 mei gebogen over de kwestie van de biodiversiteit in de stad, rekening houdend met de verschillende functies van een stad.

Zij volgde op een burgervoorstel: zij reageerde op de interpellatie van burgers die handtekeningen verzamelden van minstens 1.000 personen van 16 jaar en ouder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Aan het eind van hun werkzaamheden stelden de 45 bij loting aangewezen burgers en de 15 volksvertegenwoordigers van de commissie voor Territoriale Ontwikkeling, die samen de overlegcommissie vormden, 22 voorstellen voor aanbevelingen op.

Deze werden op 21 mei besproken en, na samenvoeging van twee ervan, werden er 21 aangenomen.

De commissie beveelt bijvoorbeeld aan :

  • het behoud en het herstel van de biodiversiteit in het Brusselse wetgevingskader te integreren;
  • toe te zien op de sociale billijkheid bij de ontwikkeling, door er met name in het kader van de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan voor te zorgen dat dichtbebouwde wijken toegang hebben tot biodiversiteitsgebieden, door de bebouwingsdichtheid op gewestelijk niveau opnieuw in evenwicht te brengen en door de dichtheid in de centrumgemeenten te verminderen teneinde het groene en blauwe netwerk te versterken;
  • de plantengroei te versterken in het hypercentrum en de omringende gemeenten en die te verbinden met de grote bestaande ruimten, met bijzondere aandacht voor biodiversiteit;
  • de groene lijn weer onderling te verbinden;
  • een zwart netwerk tot stand te brengen om lichtvervuiling tegen te gaan;
  • de kanaalzone te optimaliseren met het oog op een grotere biodiversiteit
  • de gebouwen te vergroenen door in stedenbouwkundige vergunningen het percentage begroeiing te verhogen ter bevordering van de biodiversiteit en daarbij voorrang te geven aan meer bestrate en betegelde wijken door middel van interessantere stimulansen.
  • voldoende oppervlakte van de bestaande braaklanden te behouden met een bijzondere status en in de omgeving van de braaklanden groene corridors aan te leggen, onder meer via de vergroening van het

habitat in de betrokken gebieden.

Een hoofdstuk met aanbevelingen is gewijd aan de mobiliteit en aan manieren om het autoverkeer terug te dringen.

Tenslotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van bewustmaking, onderwijs en opleiding voor burgers, jongeren en vakmensen die bij stedenbouwkundige projecten betrokken zijn.

De 21 aanbevelingen werden toegezonden aan de commissie Ruimtelijke Ordening, de commissie Mobiliteit en de commissie Leefmilieu, die ze zullen bespreken.

Het Parlement moet dan binnen zes tot negen maanden hieraan gevolg geven (interpellatie aan de betrokken minister(s), voorstel van resolutie of van ordonnantie, ...) of een verantwoording bekendmaken indien het dat niet doet.

Rachid Madrane, voorzitter van het Parlement, verklaarde: "Met de overlegcommissies nodigen wij burgers en volksvertegenwoordigers uit om samen naar oplossingen te zoeken. Het is een manier om democratische praktijken nieuw leven in te blazen en opnieuw te bevestigen dat de burgers vaste actoren zijn. Deze derde editie van een overlegcommissie sterkt ons in onze overtuiging dat het zeer nuttig is om de creativiteit van de Brusselaars in te zetten voor kwesties die van invloed zijn op onze gemeenschappelijke toekomst, op korte, middellange en lange termijn, zoals de bescherming van de biodiversiteit en de ontwikkeling van de stad.”

Isabelle Emmery, Voorzitster van de overlegcommissie, verklaarde :“Ik was trots deze overlegcommissie te mogen voorzitten en het was een verrijkende ervaring. De burgers hebben zowel de kracht van de collectieve intelligentie aangetoond als de bereidheid van de bevolking om meer deel te nemen aan de politieke besluitvorming.”

De follow-up van de werkzaamheden van een commissie kan worden geraadpleegd op het platform democratie.brussels

 

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere (Voorzitterschap FR) – vdespiegelaere@parlement.brussels – 0476 76 37 30
Sandra Noben (Voorzitterschap NL) – snoben@parlement.brussels – 0475 29 35 76
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe relaties) – svangijseghem@parlement.brussels – 0496 06 58 22