Logo Parlement Buxellois
Terug

Dynamisme en burgerparticipatie staan centraal in de hervorming van het Reglement

05/12/2019

Vandaag heeft de Bijzondere Commissie voor het Reglement, onder voorzitterschap van Rachid Madrane, met een zeer ruime meerderheid een reeks hervormingen goedgekeurd die voorgesteld waren door de verschillende politieke fracties om de parlementaire werkzaamheden te stimuleren en de inspraak van de burgers te vergroten.
 
De grootste vooruitgang is geboekt op de volgende gebieden:
 
·         Het gendercriterium zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de volgorde van de sprekers in commissie en in plenaire vergadering, naast de andere reeds bestaande criteria (meerderheid/oppositie, omvang van de politieke fractie, taalgroep).
 
·         In het Brussels Parlement zullen overlegcommissies worden opgericht die bestaan uit bij lottrekking aangewezen burgers en volksvertegenwoordigers om onderwerpen van gewestelijk belang te bespreken en aanbevelingen te formuleren, op initiatief van de Assemblee of van 1.000 Brusselaars die daartoe een aanvraag indienen.
 
·         De vergaderingen van de commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Brusselse gekozenen zullen voortaan openbaar zijn om de transparantie van die controle te waarborgen.
 
·         Er wordt een nieuw instrument voor politieke controle op de regering ingevoerd, dat het midden houdt tussen een interpellatie en een mondelinge vraag. Het gaat om de vragen om uitleg, die al bestaan in de Vlaams Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement. De vragen om uitleg zorgen voor een dynamisch debat tussen de regering en verschillende volksvertegenwoordigers, maar hebben niet het politieke gewicht van een interpellatie.
 
·         Net als de plenaire vergadering zullen ook de commissievergaderingen live gestreamd worden en de video-opnames zullen vanaf de volgende dag beschikbaar zijn op de internetsite van het Parlement.
 
·         De vereiste drempel voor het recht om in het kader van het petitierecht te worden gehoord door het Parlement wordt verlaagd tot 1000 handtekeningen, om het gebruik van dit instrument voor burgerparticipatie aan te moedigen. Met hetzelfde doel voor ogen zal bij het begin van elk parlementair jaar een informatiecampagne worden gevoerd.
 
De Voorzitter van het Parlement dankt alle politieke fracties die het mogelijk hebben gemaakt om de werking van de instelling te moderniseren in een geest van een grotere democratische transparantie.