Logo Parlement Buxellois
Terug

Nieuwe vaste commissie voor de gelijke kansen en vrouwenrechten

21/01/2020

Op dinsdag 21 januari 2020 kwam de nieuwe vaste commissie voor de gelijke kansen en vrouwenrechten (vroeger het ‘adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen’) voor het eerst samen onder het voorzitterschap van Margaux De Ré.

De oprichting van deze nieuwe vaste commissie biedt veel voordelen:

  • de commissie beschikt over een bevoegdheid van wetgevende aard, dat wil zeggen dat zij ontwerpen en voorstellen die haar worden voorgelegd, kan onderzoeken en goedkeuren en, op basis daarvan, volledig de procedure zou kunnen doorlopen zoals bepaald in artikel 29.2 van het Reglement (procedure die een commissie de mogelijkheid biedt om zelf een tekst op te stellen, die te bespreken en ter stemming voor te leggen, zonder voorafgaande inoverwegingneming/dat die eerst in overweging moet worden genomen);
  • de commissie beschikt over controlebevoegdheid over de regering, wat haar de mogelijkheid biedt om interpellaties, mondelinge vragen en actualiteitsvragen ter zake te behandelen;
  • die commissie heeft ook, als vaste commissie, het recht om artikelen van de jaarbegroting van de regering te onderzoeken, in het bijzonder opdracht 5 van de uitgavenbegroting, alsook de gendernota die bij de gehele begroting gaat.