Logo Parlement Buxellois
Terug

Start van de werkzaamheden van de bijzondere commissie UBER

18/01/2023

PERSBERICHT – 18 januari 2023

Start van de werkzaamheden van de bijzondere commissie over de impact van de praktijken van de multinational Uber op de beslissingen van de Brusselse regering

Op 25 november heeft het Brussels Parlement beslist om een bijzondere commissie in te stellen om de impact te onderzoeken van de praktijken van de multinational Uber op de beslissingen van de regering in het kader van het bezoldigd personenvervoer in het Brussels Gewest.

De commissie is opgericht naar aanleiding  van een voorstel van de parlementsleden Jamal Ikazban (PS), Marc-Jean Ghyssels (PS), Hicham Talhi (Ecolo) en Emmanuel De Bock (DéFI).

De commissie, die wordt voorgezeten door de N-VA, zal worden geleid door Cieltje Van Achter (N-VA). De commissie komt voor het eerst samen op donderdag 19 januari 2023 om 9.00 uur om de organisatie van de werkzaamheden, de agenda en de lijst van te horen personen vast te stellen.

Ter herinnering: enkele maanden geleden publiceerde het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) een grootscheeps onderzoek waarin werd gewezen op de methoden die de lobbyisten van het Amerikaanse bedrijf Uber gebruiken om de bestaande wetgeving gunstiger te maken voor hun vervoersysteem.

Het journalistieke onderzoek onthulde onder meer de werkwijzen die in België en in het Brussels Gewest worden gebruikt om nieuwe markten te veroveren en zich niet te moeten onderwerpen aan de geldende fiscale regels: het inzetten van privédetectives voor onderzoek naar Brusselse ministers, vernietiging van gegevens, organisatie van valse betogingen, vermoedens van belastingontduiking, schermvennootschappen om de Brusselse wetgeving te omzeilen enzovoort.

Zonder zich te mengen in lopende onderzoeken en gerechtelijke procedures zal de commissie nagaan of de lobbypraktijken legaal zijn uitgevoerd en of er invloed is uitgeoefend op gewestelijke ministers, leden van gewestelijke ministeriële kabinetten en leden van gewestelijke overheidsdiensten.

Zij zal een reeks sleutelgetuigen horen (journalisten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, directieleden van Uber in België, spelers die actief betrokken zijn bij de lobbypraktijken, medewerkers en leidinggevenden van Brussel Mobiliteit, leden van de Brusselse regering, ...) en zal aanbevelingen opstellen om te voorkomen dat de aan de kaak gestelde praktijken zich opnieuw voordoen.

Wat Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane betreft "doen de onthullingen over Uber de vraag rijzen naar de invloed van drukkingsgroepen op het politieke besluitvormingsproces, en zijn deze dus rechtstreeks van invloed op het functioneren van de rechtsstaat. Het is uiteraard de taak van het parlement om duidelijkheid te verschaffen over de beïnvloedingspraktijken die mogelijk zijn toegepast, en om ons eraan te herinneren tot waar de wet reikt. Als voorzitter van het parlement zal ik ervoor zorgen dat de commissieleden hun controletaak in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren. Ik zal dan ook de voorzitter begeleiden die tijdens de eerste vergadering zal worden aangesteld".

Hierbij de agenda van de commissie van donderdag.

 

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere (Voorzitterschap van Het Brussels Parlement) – vdespiegelaere@parlement.brussels – 0476 76 37 30
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe relaties van Het Brussels Parlement) – svangijseghem@parlement.brussels – 0496 06 58 22