Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-104/1-21/22

B-104/1-21/22 Voorstel van resolutie met het oog op aangepaste zorg voor personen met een autismespectrumstoornis en meer ondersteuning voor hun naasten.
 
Indiener: Fremault Céline
Debaets Bianca
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/12/2021 Indiening Céline Fremault, Bianca Debaets, David Weytsman B-104/1-21/22 
03/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (21/22)  5
03/06/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 25 (21/22)  5