Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-369/1-12/13

A-369/1-12/13 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne « Not Found » via de websites van de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen.
 
Indiener: Schepmans Françoise
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en): Administratie van het Gewest
Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/02/2013 Indiening Françoise Schepmans, Gaëtan Van Goidsenhoven A-369/1-12/13 
31/05/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (12/13)  16
31/05/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (12/13)  16