Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-157/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-157/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2010.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 03/07/2020 Datum van bekrachtiging: 17/07/2020 Datum publicatie: 17/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/03/2020 Indiening Regering A-157/1-19/20 
13/03/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 17 (19/20)  8
15/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
15/06/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
15/06/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
15/06/2020 Stemmingen in commissie  
15/06/2020 Aangenomen in commissie  
15/06/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-157/2-19/20 
03/07/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (19/20)  24
03/07/2020 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 26 (19/20)  25
03/07/2020 Tussenkomst Christophe Magdalijns V.V. 26 (19/20)  25
03/07/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 26 (19/20)  26
03/07/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (19/20)  26
03/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (19/20)  52
03/07/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (19/20)  52
17/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur