Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-278/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-278/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: 16/02/2021 Datum publicatie: 10/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/11/2020 Indiening Regering A-278/1-20/21 
20/11/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 10 (20/21)  4
13/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle, Viviane Teitelbaum  
13/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
13/01/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/01/2021 Stemmingen in commissie  
13/01/2021 Aangenomen in commissie  
13/01/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle, Viviane Teitelbaum A-278/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  19
29/01/2021 Tussenkomst Alain Maron V.V. 19 (20/21)  20
29/01/2021 Tussenkomst Hilde Sabbe V.V. 19 (20/21)  20
29/01/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  20
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  39
29/01/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  39
10/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur