Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-359/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-359/1-20/21 Voorstel van gezamenlijk decreet en ordonnantie houdende de wijziging van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen teneinde een grotere transparantie in te voeren in het gebruik van algoritmen bij de bestuurlijke overheden.
 
Indiener: Fremault Céline
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/04/2021 Indiening Céline Fremault A-359/1-20/21 
19/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 40 (20/21)  3
19/07/2021 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 40 (20/21)  3