Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-470/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-470/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 18/02/2022 Datum van bekrachtiging: 24/02/2022 Datum publicatie: 04/04/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/11/2021 Indiening Regering A-470/1-21/22 
10/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (21/22)  12
31/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur John Pitseys  
31/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
31/01/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
31/01/2022 Stemmingen in commissie  
31/01/2022 Aangenomen in commissie  
31/01/2022 Schriftelijk verslag John Pitseys A-470/2-21/22 
18/02/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (21/22)  14
18/02/2022 Tussenkomst John Pitseys V.V. 23 (21/22)  14
18/02/2022 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 23 (21/22)  14
18/02/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (21/22)  14
18/02/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (21/22)  21
18/02/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 24 (21/22)  22
04/04/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur