Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-516/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-516/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 11/03/2022 Datum van bekrachtiging: 17/03/2022 Datum publicatie: 20/04/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/02/2022 Indiening Regering A-516/1-21/22 
18/02/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (21/22)  4
07/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
07/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
09/03/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/03/2022 Stemmingen in commissie  
09/03/2022 Aangenomen in commissie  
09/03/2022 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-516/2-21/22 
11/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (21/22)  26
11/03/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst David Leisterh V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 25 (21/22)  31
11/03/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (21/22)  33
11/03/2022 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 25 (21/22)  37
11/03/2022 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 25 (21/22)  39
11/03/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 25 (21/22)  42
11/03/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 25 (21/22)  43
11/03/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 25 (21/22)  45
11/03/2022 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 25 (21/22)  48
11/03/2022 Tussenkomst John Pitseys V.V. 25 (21/22)  58
11/03/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (21/22)  62
11/03/2022 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  6
11/03/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  15
11/03/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  15
11/03/2022 Amendement(en) na verslag Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, David Leisterh, Viviane Teitelbaum, Aurélie Czekalski, Alexia Bertrand A-516/3-21/22 
20/04/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur