Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-42/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-42/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het toepassingsgebied van het verbod op de exploitatie van pony's en paarden voor publieksvermaak uit te breiden.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Dufourny Dominique
Austraet Victoria
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 05/03/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/11/2019 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Dominique Dufourny, Victoria Austraet, Bianca Debaets A-42/1-19/20 
07/02/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 15 (19/20)  13
07/02/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 15 (19/20)  14
03/02/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
03/02/2021 Algemene bespreking in commissie  
03/02/2021 Zonder doel geworden in commissie  
05/03/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (20/21)  44
05/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  19
05/03/2021 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  19