Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-495/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-495/1-21/22 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de Brusselse energiemarkt opnieuw aantrekkelijker te maken en de mechanismen voor sociale bescherming te verbeteren.
 
Indiener: Leisterh David
Bertrand Alexia
Teitelbaum Viviane
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 11/03/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/02/2022 Indiening David Leisterh, Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, Aurélie Czekalski A-495/1-21/22 
18/02/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (21/22)  5
18/02/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (21/22)  5
07/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
07/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
09/03/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/03/2022 Stemmingen in commissie  
09/03/2022 Zonder doel geworden in commissie  
11/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (21/22)  26
11/03/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst David Leisterh V.V. 25 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 25 (21/22)  31
11/03/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (21/22)  33
11/03/2022 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 25 (21/22)  37
11/03/2022 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 25 (21/22)  39
11/03/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 25 (21/22)  42
11/03/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 25 (21/22)  43
11/03/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 25 (21/22)  45
11/03/2022 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 25 (21/22)  48
11/03/2022 Tussenkomst John Pitseys V.V. 25 (21/22)  58
11/03/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  15
11/03/2022 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 26 (21/22)  15