Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-707/1-17/18

A-707/1-17/18 Voorstel van resolutie ertoe strekkende te anticiperen op de gevolgen van de robotisering voor de Brusselse economie en arbeidsmarkt.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Kanfaoui Abdallah
Weytsman David
Rousseaux Jacqueline
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/06/2018 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Abdallah Kanfaoui, David Weytsman, Jacqueline Rousseaux A-707/1-17/18 
18/10/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (18/19)  8
18/10/2018 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 3 (18/19)  8
25/05/2019 Nietig