Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-120/1-19/20

A-120/1-19/20 Voorstellen tot wijziging van het reglement
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Van Achter Cieltje
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 13/12/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/12/2019 Indiening Emmanuel De Bock, Cieltje Van Achter A-120/1-19/20 
04/12/2019 Aanwijzing van de rapporteur Cieltje Van Achter, Emmanuel De Bock  
04/12/2019 Algemene bespreking in commissie  
04/12/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
12/12/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  22
12/12/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 10 (19/20)  23
12/12/2019 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 10 (19/20)  23
12/12/2019 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 10 (19/20)  24
12/12/2019 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 10 (19/20)  26
12/12/2019 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 10 (19/20)  30
12/12/2019 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 10 (19/20)  32
12/12/2019 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 10 (19/20)  36
12/12/2019 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 10 (19/20)  37
12/12/2019 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 10 (19/20)  39
12/12/2019 Tussenkomst Els Rochette V.V. 10 (19/20)  40
12/12/2019 Tussenkomst Leila Agic V.V. 10 (19/20)  40
12/12/2019 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 10 (19/20)  41
12/12/2019 Tussenkomst John Pitseys V.V. 10 (19/20)  41
12/12/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  41
13/12/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  65
13/12/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  66