Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-367/1-20/21

A-367/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te verzoeken zich te verzetten tegen het project van het Vlaams Gewest om twee rijstroken af te sluiten in het kader van de heraanleg van het Vierarmenkruispunt.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/04/2021 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand A-367/1-20/21 
10/11/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (21/22)  5
10/11/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 9 (21/22)  5