Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-177/1-14/15

Kruispuntbank van de wetgeving
A-177/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Economie
Werkgelegenheid
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 21/09/2015 Datum van bekrachtiging: 08/10/2015 Datum publicatie: 13/10/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/06/2015 Indiening Regering A-177/1-14/15 
19/06/2015 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 31 (14/15)  8
09/07/2015 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
09/07/2015 Algemene bespreking in commissie  
09/07/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/07/2015 Stemmingen in commissie  
09/07/2015 Aangenomen in commissie  
09/07/2015 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-177/2-14/15 
21/09/2015 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (15/16)  35
21/09/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 1 (15/16)  35
21/09/2015 Tussenkomst Marion Lemesre V.V. 1 (15/16)  38
21/09/2015 Tussenkomst Paul Delva V.V. 1 (15/16)  40
21/09/2015 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 1 (15/16)  41
21/09/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 1 (15/16)  43
21/09/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 2 (15/16)  26
21/09/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 2 (15/16)  26
13/10/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur