Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het spreekrecht inzake partnergeweld voor hulp- en zorgverleners.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen (Vragen nr 49)

 
Datum ontvangst: 11/03/2013 Datum publicatie: 17/04/2013 Referentie: B.I.V. 13 (12/13), Blz. 30
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 17/04/2013 Referentie: B.I.V. 13 (12/13), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2013 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/03/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/03/2013 Verwijzing naar commissie 2 (Sociale zaken) Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
17/04/2013 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 13 (12/13) 31
17/04/2013 Antwoord Brigitte Grouwels B.I.V. 13 (12/13) 32
17/04/2013 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 13 (12/13) 35