Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verplaatsing van de residenten van de home "De Thibault" naar Etterbeek.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet en Céline Fremault, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid, de Filmkeuring (Vragen nr 20)

 
Datum ontvangst: 22/06/2015 Datum publicatie: 15/07/2015 Referentie: B.I.V. 31 (14/15), Blz. 17
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/07/2015 Referentie: B.I.V. 31 (14/15), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/06/2015 Verwijzing naar commissie 2 (Sociale zaken) Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
15/07/2015 Vraag gesteld namens de auteur Zahoor Ellahi Manzoor B.I.V. 31 (14/15) 18
15/07/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 31 (14/15) 19
15/07/2015 Repliek Zahoor Ellahi Manzoor B.I.V. 31 (14/15) 20