Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de conversie van rusthuisbedden tot RVT-bedden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 15/10/2019 Datum publicatie: 15/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2017 heeft het BHG een ordonnantie aangenomen tot instelling van een moratorium op het aanbod van rusthuisbedden om ervoor te zorgen dat rusthuisbedden worden omgezet tot RVT-bedden om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking.

Hoeveel openbare rusthuisbedden zijn omgezet naar RVT-bedden?
Hoeveel particuliere rusthuisbedden zijn omgezet naar RVT-bedden?
 
 
Antwoord    De ordonnantie van 13 juli 2017 strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden voor bepaalde voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde voorziet inderdaad in haar artikel 6 in de mogelijkheid om af te wijken van het principe van het moratorium door een reconversie van rusthuisbedden in bedden voor rust- en verzorgingstehuis en in bedden voor kortverblijf mogelijk te maken.

Tot op heden is er om nog geen uitvoeringsbesluit van het voormelde artikel 6 van de ordonnantie genomen.

Het is onze bedoeling om in eerste instantie over te gaan tot de recuperatie van bedden die, binnen de 12 maanden na afgifte van de specifieke vergunning, niet in gebruik zijn genomen of geëxploiteerd.

Brussel kent inderdaad een groot aantal zo genaamde "bedden in portefeuille".

Om deze beden te kunnen recupereren werd op 23 mei 2019 het besluit van het Verenigd College genomen tot uitvoering van artikel 7,§2, van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde.

De administratie heeft overeenkomstig dit besluit de procedure opgestart en deze zal beëindigd zijn begin 2020.

Het is zeker onze intentie om aan het begin van deze nieuwe legislatuur de redactie van het besluit die de reconversie mogelijk maakt, op te starten.