Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie ingevolge de COVID-19-crisis in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 97)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is duidelijk dat de huidige situatie uiterst ernstig is vanuit gezondheidsoogpunt, temeer omdat ze zware menselijke en sociale gevolgen heeft voor alle inwoners van Brussel. De geestelijke gezondheidszorg staat hierbij voor cruciale problemen. Zij worden geconfronteerd met uitzonderlijke en ongekende maatregelen, terwijl deze sector onder normale omstandigheden al met grote moeilijkheden te kampen heeft die met name verband houden met het gebrek aan middelen en met de specifieke kenmerken van Brussel.

Daarom wens ik vandaag, 6 april 2020, de volgende vragen te stellen:

- Wat hebt u ondernomen om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen in het licht van de Covid-19-gezondheidscrisis om de continuïteit van de dienstverlening en de bescherming van gebruikers en werknemers te waarborgen? Werden sedert het begin van de crisis medio maart specifieke circulaires/instructies naar de sector gestuurd?

- In hoeverre is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd? Kent u het ziekteverzuimpercentage?

- Wat betreft de verdeelde uitrusting, kan u mij de data van verdeling meedelen, de structuren die deze uitrusting hebben ontvangen, de exacte lijst van de verdeelde uitrusting en de hoeveelheid ervan? Wat is de herkomst van de verdeelde uitrusting? Wat zijn de huidige tekortkomingen?

- Hebt u de hele sector al ontmoet? Zo ja, wanneer en hoe? Worden al andere uitwisselingen gepland?

- Hebt u de telefonische hulpdienst gefinancierd die op zaterdag 28 maart is ingesteld door professionals uit de geestelijke gezondheidszorg om de gezondheidswerkers en de personen die zich zorgen maken over de maatregelen die in het kader van de coronaviruscrisis werden genomen, te begeleiden?

 
 
Antwoord    1.
Er zijn instructies naar de sectoren gestuurd om de continuïteit van de zorg te garanderen, rekening houdend met de gezondheidscontext in verband met de crisis. Er zijn omzendbrieven en FAQ's naar de diensten gestuurd. Ze zijn allemaal beschikbaar op de website van Iriscare: (
https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/richtlijnen-voor-de-door-de-ggc-erkende-en-gesubsidieerde-residentiele-en-niet-residentiele-diensten/) en op de website coronavirus.brussels. Deze informatie is op grote schaal verspreid en met name doorgegeven door de federaties van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (OPGG), de Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) en de Fédération pour la Coordination des services de santé mentale bicommunautaires.


2.
Het absenteïsmepercentage (direct of indirect gerelateerd aan COVID-19) varieert momenteel van 0% tot 10% per bicommunautaire dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Aan het begin van de inperkingsperiode lag het veel hoger, tot 40% in sommige teams. Elke dienst voor geestelijke gezondheidszorg is creatief in het onderhouden van het contact en het garanderen van de raadplegingen met hun patiënten. Die raadplegingen worden meestal op afstand uitgevoerd via telefoon, Teams, Zoom, enz. De kinderteams van deze diensten werken nauw samen met het netwerk om de gezinnen te ondersteunen die bijzonder kwetsbaar zijn door de inperking. 


3.
Antonin Artaud en Rivage-den Zaet onderhouden een fysieke permanentie, visuele contacten en huisbezoeken indien nodig.

SeSaMe, via zijn team voor volwassenen, en Rivage-den Zaet, via zijn medewerkers van het team voor volwassenen, kinderen en het mobiele team, Dionysos, werken ook samen met de administratie om de bewoners en hun familie, de medewerkers en de directie van de RH’s en RVT’s te ondersteunen.

Exile onderhoudt het contact met zijn patiënten op afstand, in samenwerking met de sociale tolkendienst.

Bovendien verzekeren de diensten voor geestelijke gezondheidszorg een permanentie voor elke persoon met moeilijkheden in verband met deze emotioneel geladen periode (bezorgdheid, angst, depressieve gevoelens, intrafamiliaal geweld, ziekte van een naaste, scheiding van een naaste, lijden van zorgverleners en andere professionals dat verband houdt met acute stress vanwege de confrontatie met de ziekte of overlijdens, moeilijkheden om te rusten en zich aan te passen tijdens deze onbepaalde periode, rouwsituatie, enz.):

· SSM Rivage - den Zaet: 02 550 06 70 (van 9 tot 17 u.) bij voorkeur per telefoon, indien nodig via visueel contact
· SSM Sésame: 02 279 63 40 (van 10 tot 15 u.) per telefoon
· SSM Antonin Artaud: 02 218 33 76 (van 9 tot 17 u.) bij voorkeur per telefoon, indien nodig via visueel contact
· SSM L’Eté Team voor volwassenen: 0474 38 49 23 (van 9 tot 17 u.) per telefoon
· SSM L’Eté Team voor kinderen: 0498 58 89 55 (van 9 tot 17 u.) per telefoon
· SSM L’Eté Team ‘Eté à la Rosée’: 0494 57 79 56 (van 9 tot 17 u.) per telefoon

Voor alle moeilijkheden ook in verband met situaties in ballingschap: 

· SSM Exil: 02 534 53 30 (van 9 tot 17 u.) per telefoon


4.
Het materiaal wordt elke woensdag verdeeld, volgens de behoeften die bekend zijn bij de diensten van Iriscare en de behoeften die kenbaar zijn gemaakt via het daartoe bestemde e-mailadres
facility@iriscare.brussels. Alle welzijns- en gezondheidsstructuren die van het Gewest afhangen, hebben het nodige materiaal ontvangen voor hun werk, hetzij via hun federaties, hetzij rechtstreeks. We kampen met tekorten voor verschillende soorten materiaal. De diensten kunnen dus niet altijd beschikken over de ideale hoeveelheid voor een normaal gebruik. Er zijn echter weinig grote tekorten. Het materiaal komt voornamelijk uit China, maar ook uit andere landen en momenteel kunnen we ook in Brussel gemaakt materiaal verdelen, met name gelaatsschermen en herbruikbare schorten. Het materiaal dat op dit moment het meest ontbreekt, zijn schorten, handschoenen en FFP2-maskers. De lijst van het verdeelde materiaal, per sector, en de lijst van het bestelde materiaal zijn beschikbaar op de website van Iriscare, en worden elke week bijgewerkt na de wekelijkse verdeling.


5.
We hebben nog niet de hele sector kunnen ontmoeten, maar wel al enkele van de teams. Sommige ontmoetingen zijn of waren gepland, maar moesten in deze inperkingsperiode worden uitgesteld. Daarnaast is er tussen de administratie en de structuren bijna permanent contact via de telefoon en houdt het kabinet zich op de hoogte van de evolutie van de behoeften, zowel materieel als financieel.


6.
De hulplijn is opgericht door de professionals van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Franse Gemeenschapscommissie onder de coördinatie van de LBFSM. We hebben de lijnen gefinancierd en de telefoons geleverd om hen te steunen in hun initiatief. De voorgestelde steun maakt het mogelijk om een gecompliceerde situatie op te helderen of op te lossen, te verwijzen naar de bevoegde dienst of gewoon te luisteren naar personen voor wie de inperkingsmaatregelen of de gevolgen van de epidemie psychologisch moeilijk te beheersen zijn. Er werken meer dan 150 personen aan het project en zij zijn voornamelijk afkomstig uit de diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Franse Gemeenschapscommissie.