Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gewestelijk project MONOP.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 130)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 01/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige crisis heeft zware gevolgen voor eenoudergezinnen, die bijna 28% van de gezinnen met kinderen uitmaken. De tijdelijke werkloosheid waarin deze economische en sociale crisis Covid-19 een deel van de bevolking heeft ondergedompeld heeft ook een impact op de alleenstaande gezinnen met kinderen. Gezinnen waarvan de inkomsten, die voor sommigen al laag waren, nog gedaald zijn, waardoor hun toekomst onzeker en fragiel wordt.

De moeilijke situaties die deze gezinnen moeten trotseren zijn gevarieerd. Sommige van hen hebben een loon dat hoger is dan de benodigde schaal om recht te hebben op financiële steun voor de studies van hun kinderen, of ontvangen een te laag inkomen om zich de luxe van een fatsoenlijke woning te kunnen veroorloven. Anderen moeten absoluut voltijds werken om telkens de eindjes aan elkaar te knopen op het einde van de maand, waardoor ze geen tijd hebben om bijvoorbeeld tijd door te brengen met hun kinderen, voor hen te zorgen of zelfs om andere personen te ontmoeten.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) heeft aan de vzw POUR LA SOLIDARITÉ het gewestelijke project MONOP’ toevertrouwd, dat, zoals wordt vermeld op de website van de vereniging, tot doel heeft aan alleenstaande ouders en de professionals die hen ondersteunen een hele reeks instrumenten ter beschikking te stellen om het dagelijkse leven van deze ouders te verbeteren. Om dat te verwezenlijken, vermeldt de vereniging op haar website dat “een studie zal worden gemaakt over alleenstaand ouderschap in Brussel en dat een website zal worden opgericht om als informatieportaal te dienen voor alleenstaande ouders en professionals. Dat portaal zal gezinnen een gemakkelijke en snelle toegang bieden tot alle maatregelen waarvan zij gebruik kunnen maken en alle structuren waartoe zij zich kunnen wenden”.

In dat verband wens ik u dus de volgende vragen te stellen:

- Wat is de timing voor de studie en de oprichting van de website?

- Is er al een strategie om dat platform te promoten bij alleenstaande ouders?

- Welke middelen werden toegekend voor de uitvoering van dit project?
 
 
Antwoord    Wat uw bezorgdheid over de eenoudergezinnen betreft, wil ik eraan herinneren dat wij zowel in de FGC als in de GGC veel aandacht hebben voor deze kwestie en dat ik al de gelegenheid heb gehad om de vele projecten en diensten te noemen die wij steunen voor deze groep, die hoofdzakelijk uit kwetsbare of kansarme vrouwen bestaat.

We subsidiëren diensten zoals het Maison Parents solo, de centra voor globale sociale actie (
CGSA), waaronder een dat zich specifiek op gezinnen richt (CGSA voor gezinnen), en talrijke projecten door middel van facultatieve subsidies.

Wij financieren daarentegen niet de vzw ‘Pour la solidarité’ en haar project ‘MONOP’, dat, volgens de website, door de Brusselse gewestelijke diensten wordt gefinancierd. Ik raad u daarom aan u hiervoor tot mijn collega's te richten.