Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van de lockdown in het kader van de coronacrisis voor eenoudergezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 135)

 
Datum ontvangst: 27/04/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Niet alleen op economisch vlak zijn er weeskindjes, er zijn ook gezinnen die vergeten worden. De moeilijkheden waar alleenstaande ouders voor staan tijdens de lockdown zijn groot. Zo ontvangt de vereniging Vie Féminine bijvoorbeeld elke dag oproepen van alleenstaande moeders die de wanhoop nabij zijn.

In het Brussels Gewest zijn er 63.568 eenoudergezinnen. Het is de tweede meest voorkomende gezinsvorm in het Gewest.

In het licht van die vaststelling, wil ik u de volgende vragen stellen:

- Worden eenoudergezinnen specifiek in aanmerking genomen bij uw acties?

- Zo ja, welke maatregelen heeft het Verenigd College getroffen om ouders in een situatie van eenouderschap te steunen?

- Welke middelen heeft het Verenigd College vrijgemaakt om die maatregelen door te voeren?
 
 
Antwoord    Eenoudergezinnen werden niet vergeten tijdens de gezondheidscrisis en wij blijven hieraan bijzondere aandacht besteden in het kader van de post-COVID-maatregelen.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk wel weet, werd er een aantal maatregelen genomen om kwetsbare personen, waaronder eenoudergezinnen, bij te staan.

Zo werden met name de volgende maatregelen genomen voor deze gezinnen:

- de toegang tot het gratis nummer voor sociale noodsituaties;
- het verbod op het afsluiten van gas-elektriciteit-water;
- de uitbreiding van de toegang tot de status van beschermd afnemer;
- de invoering van betalingsmodaliteiten voor waterrekeningen;
- de versterking van de voedselhulp;
- het moratorium op uithuiszettingen;
- de premie ter ondersteuning van kwetsbare huurders;
- de versoepeling van de opzegtermijnen voor private huurders, ….

Bovendien heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een uitzonderlijke subsidie van 30 miljoen euro toegekend aan de OCMW's zodat deze gezinnen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Binnen deze enveloppe zal een deel hoofdzakelijk besteed worden aan specifieke acties voor eenoudergezinnen.

Daarom wordt momenteel met onze meerderheidspartners een reeks maatregelen besproken in het kader van het herstel- en herstructureringsplan.

Eenoudergezinnen behoren tot de groepen waaraan specifieke aandacht wordt besteed.

Deze aandacht is transversaal.

Tegelijkertijd hebben we ook specifieke aandacht besteed aan de kwestie van de niet-toegankelijkheid van rechten en dit gebeurt ook op een transversale manier met een focus op specifieke doelgroepen waar oudergezinnen deel van uitmaken.

Aangezien deze besprekingen gaande zijn, kan ik u hierover op dit moment niet meer vertellen.

Tot slot, wil ik u er ook aan herinneren dat het Regeerakkoord voorziet in de uitvoering van een specifiek actieplan voor eenoudergezinnen.

Om het aantal plannen niet uit te breiden, zal dit actieplan worden geïntegreerd in het volgende plan ter bestrijding van de armoede, waarvan de werkzaamheden in 2021 zullen worden aangevat ingevolge de invoering van het geïntegreerde welzijns- en gezondheidsplan in 2020.