Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mogelijke handhaving van de taalpariteit in de directiebetrekkingen in gevallen van detachering van leidinggevende personeelsleden van de gewestelijke instellingen van openbaar nut waarop de regel van de taalpariteit van toepassing is.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Robert Delathouwer, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbaar Ambt, Brandbestrijding, Dringende Medische Hulp en Mobiliteit (Vragen nr 114)

 
Datum ontvangst: 25/07/2003 Datum publicatie: 15/09/2003 Referentie: B.Q.R. 43 (02/03), Blz. 3317
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 02/03 Datum antwoord: 15/09/2003 Referentie: B.Q.R. 43 (02/03), Blz. 3317
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/07/2003 Ontvankelijk p.m.
15/09/2003 Antwoord Robert Delathouwer B.Q.R. 43 (02/03) 3317
 
Vraag