Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de weigering van een aantal sportclubs een deel van de lidmaatschapsgeld van hun gebruikers terug te betalen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 314)

 
Datum ontvangst: 18/01/2021 Datum publicatie: 25/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De coronaviruscrisis heeft ook zwaar gevolgen sports gehad voor onze Brusselse sportsclubs. De meeste sportclubs zijn al geruime tijd gesloten. Voor een aantal leden en gebruikers van deze clubs werd de terugbetaling van een deel van hun lidmaatschapsgeld gedurende de sluitingsperiode geweigerd.

Op het eerste gezicht lijkt het me totaal oneerlijk om een lidmaatschapsbijdrage of abonnement te blijven betalen wanneer men niet meer kan profiteren van de diensten waarvoor men zich heeft ingeschreven.

Kunt u zich de frustratie voorstellen die zo'n situatie kan veroorzaken voor een gezin dat door de Covid-crisis een financieel verlies heeft geleden? Ik werd over dit onderwerp meerdere malen geinterpelleerd door verschillende gezinnen, en geloof me, de frustratie neemt alsmaar toe.

Alle OCMW's in België hebben onlangs kunnen genieten van een Covid-19-fonds dat door de federale overheid aan het OCMW werd toegekend om te voorkomen dat de bevolking die door de rampzalige economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis werd getroffen, nog verder in de armoede zou verzinken.

De reden waarom ik naar dit Covid 19-fonds verwijs, is dat verschillende gemeenten dit fonds hebben gebruikt om te reageren op de hierboven genoemde gevallen. De meeste OCMW's gebruiken dit fonds vooral om materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp te bieden aan de inwoners van hun gemeente die getroffen zijn door de Coronavirus-crisis. Sommige OCMW's hebben er ook voor gekozen om een deel van deze enveloppe te besteden aan de terugbetaling van bijdragen aan sportclubs voor kinderen en jongeren in hun gemeente.

Vandaar mijn vragen:

- Heeft een sportclub het wettelijke recht om te weigeren zijn leden te vergoeden, ook als het gaat om een gedeeltelijke vergoeding, als de leden geen gebruik maken van de sportfaciliteiten en niet kunnen trainen?

- Ik zou nog graag willen weten of het mogelijk zou zijn om de terugbetaling van de bijdragen aan sportclubs voor kinderen en adolescenten in ons gewest op zich te nemen? Zou u zich deze mogelijkheid kunnen voorstellen aan de 19 OCMW's in Brussel, zodat het OCMW eventueel gebruik kan maken van het Covid 19-fonds, zoals dat in bepaalde gemeenten in Wallonië het geval is?
 
 
Antwoord    Voor uw eerste vraag verwijs ik u naar de bevoegde minister Valérie Glatigny, minister van Sport in de FWB.

Ter informatie moet echter worden opgemerkt dat elke sportclub autonoom is in zijn beheer.

Wat betreft uw vraag over de dekking van de bijdragen aan sportclubs voor kinderen en jongeren door de OCMW’s uit het COVID-19-fonds, is het belangrijk om te weten dat dat fonds in twee delen is verdeeld:
a. 18 miljoen voor algemene bestemming op de bijkomende lopende uitgaven verbonden aan de COVID-19-crisis.
b. 12 miljoen voor een specifieke bestemming voor energiebegeleiding, ondersteuning bij woonst, schuldbemiddeling, voedselhulp, sociale coördinatie (in verband met de lokale welzijns- en gezondheidscontracten), hulp aan eenoudergezinnen.

Momenteel bestaat er geen enkele maatregel die de Brusselse OCMW’s verplicht om de bijdragen aan sportclubs voor kinderen en jongeren op te nemen in de analyse van de situatie en van het sociaal onderzoek bestemd voor de gebruiker.

Eén procent van de 18 miljoen stelt de OCMW’s in staat om dit soort kosten te dekken als zij dat nodig achten tijdens de analyse van het sociaal onderzoek van het gezin, het kind of de jongere.