Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het druggebruik onder jongeren tijdes de coronacrisis.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 22/03/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
09/06/2021 Van de agenda gehaald.
09/06/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag