Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de fraude met COVID-19-testen

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 410)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden is de controle van reizigers uit het buitenland een essentieel onderdeel geworden van de strategie ter bestrijding van het coronavirus.

Daartoe is onlangs een reeks wettelijke bepalingen aangenomen om deze controles te controleren en zo doeltreffend mogelijk te maken. Voortaan moet elke persoon die het Belgische grondgebied binnenkomt, na te zijn teruggekeerd van een reis van een bepaalde duur, een verplichte quarantaineperiode ondergaan en, in bepaalde gevallen, een verplichte COVID-test ondergaan. Indien deze bepalingen niet worden nageleefd, staat de reiziger bloot aan de mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Het lijkt erop dat er een lucratieve en illegale handel aan het ontstaan is voor de verkoop van valse attesten met een negatief testresultaat. Als dit waar is, zou deze illegale handel alle inspanningen van onze autoriteiten en de burgers om deze aanslepende pandemie te overwinnen, teniet kunnen doen.

In dit verband zijn mijn vragen de volgende:

- Bent u op de hoogte van dit soort praktijken met valse COVID-testen in Brussel? Hebt u in een dergelijke situatie samengewerkt met de bevoegde instellingen om een einde te maken aan deze praktijken?
- Hebt u, indien nodig, samen met de autoriteiten op federaal niveau bijgedragen tot de uitvoering van versterkte grenscontroles?
 
 
Antwoord    V1

We hebben gehoord over vervalste testen, maar we zijn er nog niet mee geconfronteerd. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om tests of attesten te controleren.


V2
We hebben het testcentrum in het station van Brussel-Zuid opgezet en de federale autoriteiten gevraagd om controles te organiseren wanneer mensen de treinen verlaten en om hen naar het testcentrum te begeleiden. Er zijn ook besprekingen aan de gang over de mogelijkheid om de bussen uit het buitenland te laten aankomen in de buurt van het Pacheco-centrum in plaats van bij het station Brussel-Noord.