Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekomst van de Housing First-projecten.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 427)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na samenkomst met verschillende actoren, waaronder housing first, zijn we binnen Agora tot de conclusie gekomen dat de mozaïek aan acteurs echt problematisch is, maar ook voor een zekere onduidelijkheid zorgt. Een van deze actoren binnen huisvesting is Housing First. Omdat dit principe gesubsidieerd wordt door het Brussels gewest en een belangrijke actor is om tegen precariteit en precaire situaties te strijden, wou men graag de volgende vragen stellen:

· De Housing First sector zal groeien in de komende jaren. Hoe zal dat volgens u verlopen? Komen er tientallen projecten van de huidige grootte? Of komen er niet meer projecten bij, maar groeien de projecten elk in het aantal woningen en mensen die ze begeleiden?
· In beide gevallen: hoe worden de acties geordonneerd? Hoe werkt u samen met uw collega Ben Hamou om te vermijden dat de verschillende projecten in concurrentie treden met elkaar voor de weinige woningen die ter beschikking komen?
 
 
Antwoord    In de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de legislatuur 2019-2024 staat dat de regering een beleid van bijstand aan daklozen beoogt te verdedigen met als hoofdkrachtlijnen preventie, inschakeling en mensen van de straat halen.

In dat verband werd een strategisch plan goedgekeurd om het beleid voor bijstand aan daklozen te versterken. In dat plan wordt vooral voorzien in de opschaling van de begeleidingscapaciteit van de voorzieningen van Housing First en van thuisbegeleiding, de versterking van de preventie van woningverlies en de toename van het aantal woningen waartoe daklozen toegang hebben in het kader van een gekruist beleid huisvesting-sociale zaken.


De 4 Housing First-projecten die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die gedragen worden door de vzw’s New Samusocial, SMES-B, Straatverplegers en Diogènes, hebben hun middelen sinds 2020 aanzienlijk zien toenemen, met name om hun begeleidingscapaciteit te vergroten.


Het relance- en herontwikkelingsplan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 7 juli 2020 heeft goedgekeurd als antwoord op de COVID-19-crisis, bevat een maatregel (nr. 30) die erop gericht is om duurzame herhuisvestingsoplossingen te vinden voor daklozen en voor personen die tijdelijk worden opgevangen in de noodvoorzieningen (met name hotels) die tijdens de gezondheidscrisis zijn opgezet.


De huisvesting die in het kader van dit plan wordt gemobiliseerd, wordt ook begeleid door de Housing First-actoren en draagt bij aan de verhoging van hun begeleidingscapaciteit.


In 2021 worden de 4 Housing First-operatoren gesubsidieerd om 193 mensen te begeleiden en opnieuw te huisvesten:
- 57 personen voor de vzw Straatverplegers;

- 40 personen voor de vzw Diogènes;
- 56 personen voor de vzw SMES-B;
- 40 personen voor de vzw New Samusocial.Ten slotte heeft Brussel Huisvesting in het kader van actie 27 van het Noodplan Huisvesting, dat op 19 december 2020 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is goedgekeurd en dat de “uitbreiding van het aantal opvangcentra voor daklozen” als doel heeft, twee acties gelanceerd:
1° een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling bestemd voor de SVK’s met het oog op de mobilisatie van 400 woningen (200 in 2021 en 200 extra in 2022) voor daklozen. De uiterste datum voor de indiening van kandidaturen is 31 juli 2021.

2° een projectoproep bestemd voor de 19 gemeenten en OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hen te steunen bij de renovatie en inrichting van woningen die op lange termijn ter beschikking zullen worden gesteld van daklozen, voor een periode van minimaal 10 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uiterste datum voor de indiening van kandidaturen is 7 juni 2021.


De huisvesting van daklozen in dergelijke woningen moet gepaard gaan met de garantie dat zij specifieke psychosociale steun zullen ontvangen van gespecialiseerde actoren onder de bevoegdheid van de GGC.

De Housing First-operatoren en thuisbegeleidingsdiensten zullen daarom hun begeleidingscapaciteit zien toenemen in het kader van hun deelname aan deze oproepen.

Het is echter nog te vroeg om precies te weten welk soort woningen beschikbaar zullen worden gesteld en hoeveel mensen daarin zullen worden ondergebracht.


Wat betreft de coördinatie van alle acties die erop gericht zijn een zo groot mogelijk aantal daklozen en gezinnen te herhuisvesten, zorgt de vzw Bruss’help voor de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de verschillende projecten.

Dankzij die functie kan Bruss’help toezicht houden op de betrokken actoren (Housing First, thuisbegeleidingsdiensten, opvangtehuizen, enz.), het aantal woningen, het soort publiek dat wordt gehuisvest, het aantal mensen dat wordt gehuisvest.

Actie 27 van het Noodplan Huisvesting is bovendien een bewijs van de constructieve en doeltreffende samenwerking tussen de ministers voor Bijstand aan Personen en de staatssecretaris voor Huisvesting.

De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling maakt het mogelijk te garanderen dat uitsluitend voor daklozen huisvesting ter beschikking wordt gesteld door de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende en gesubsidieerde SVK’s.

Hetzelfde geldt voor de projectoproep bestemd voor de 19 gemeenten en OCMW’s, die tot doel heeft de toegang tot huisvesting voor daklozen te garanderen.


Hierdoor wordt enige concurrentie in de huisvestingssector vermeden.