Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de problemen rond de vrijgemaakte middelen (57 miljoen euro) voor de non-profit sector

Indiener(s)
Jan Busselen
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 296)

 
Datum ontvangst: 17/11/2021 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
17/11/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering