Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Brusselse aanpak van de energiecrisis ten aanzien van de OCMW's, naar aanleiding van het recente overlegcomité

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 420)

 
Datum ontvangst: 01/09/2022 Datum publicatie: 18/10/2022 Referentie: B.I.V. 2 (22/23), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 18/10/2022 Referentie: B.I.V. 2 (22/23), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/09/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
18/10/2022 Ontwikkeling Els Rochette B.I.V. 2 (22/23) 30
18/10/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 2 (22/23) 31
18/10/2022 Repliek Els Rochette B.I.V. 2 (22/23) 31