Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de maatregelen die op het niveau van de GGC zijn genomen tijdens de hittegolf van de zomer van 2022.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 626)

 
Datum ontvangst: 07/09/2022 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
29/09/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet werd de zomervakantie van 2022 gekenmerkt door zeer intense hittegolven. Het hitteplan werd meermaaals afgekondigd.

Die zomer maakten we de heetste augustus ooit mee. Op 29 augustus 2022 werd een temperatuurrecord gevestigd waarmee augustus 1997 werd ingehaald, zoals aangegeven door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

In het verleden is een verband gelegd tussen hoge temperaturen, hoge ozonconcentraties en een hoog risico op overmatige sterfte, vooral onder de meest kwetsbare groepen. Dit was het geval in 2020, toen het aantal dagelijkse doden tussen 12 augustus 2020 en 14 augustus 2020 meer dan 400 bedroeg, aldus Sciensano.

Dit fenomeen van stijgende temperaturen houdt uiteraard verband met het mondiale probleem van de klimaatverandering. Hoewel het onze verantwoordelijkheid is alles in het werk te stellen om de opwarming van de aarde overeenkomstig het Akkoord van Parijs te beperken, moeten we erkennen dat de opwarming reeds heeft plaatsgevonden en dat hittegolven zoals we die dit jaar hebben meegemaakt, zich jaar na jaar zullen herhalen en zelfs verergeren.

Hierover wil ik de volgende vragen stellen binnen uw GGC-bevoegdheden:

  • Beschikt u over statistieken van de oversterfte in het Brussels Gewest tijdens de hittegolf van 2022?

  • Hebt u tijdens de hittegolf die we deze zomer hebben meegemaakt, contact gehad met de verantwoordelijken van de verschillende opvang- en woonstructuren voor kwetsbare personen die verbonden zijn aan de GGC - zoals rusthuizen, verzorgingstehuizen, centra voor personen met een handicap of opvangcentra voor daklozen? Hebben zij u specifieke problemen gemeld waarvoor op gewestelijk niveau oplossingen bestaan?

  • Werden in deze verschillende structuren tijdens de zomer specifieke plannen of maatregelen ingevoerd om de meest kwetsbare groepen te helpen?

  • Hoe ondersteunt de GGC deze structuren bij de uitvoering van blijvende maatregelen in de komende jaren?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen.

Tot 20 augustus 2022 toont de surveillance van sterfgevallen via de Belgische sterftemonitoring van Sciensano geen oversterfte aan in het Brussels Gewest.

Er bestaat een procedure die telkens wordt geactiveerd wanneer er een hittewaarschuwing wordt uitgestuurd. De Diensten van het Verenigd College en Iriscare nemen dan contact op met de verantwoordelijken van de verschillende woonstructuren die aan de GGC zijn verbonden.

Er werd contact opgenomen met de verschillende diensten en er werden geen verzoeken geformuleerd.

Elke structuur beschikt over een plan met maatregelen die moeten worden ingevoerd in het geval van hitte.

De GGC ondersteunt de structuren op vaste basis dankzij haar waarschuwingssysteem voor hitte waarin in de procedure is voorzien.