Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende kunstenaars in de zorgomgeving

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 738)

 
Datum ontvangst: 21/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   
Kunst en cultuur nemen een steeds belangrijkere rol in de zorgomgeving in.

Kent u initiatieven in ziekenhuizen en klinieken waarbij cultuur en kunst geïntegreerd worden in de omgeving? Zijn er projecten opgestart met kunstenaars met het oog op kunst en cultuur in zorginstellingen? Zo ja, hoeveel en van welk type? Zijn er projecten die financiële steun hebben ontvangen? Zo ja, voor welke bedragen? Met welk type contracten?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen waarvoor u hieronder mijn antwoorden vindt.

Het betrekken van kunstenaars en kunst in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en klinieken is vooral het resultaat van interne initiatieven op bepaalde afdelingen en soms van institutionele beslissingen. De ministers die bevoegd zijn voor Gezondheid en hun administraties worden zelden op de hoogte gebracht, behalve in het geval van meer symbolische of grootschalige evenementen en/of evenementen die financiële steun vereisen via een subsidie.

In 2022 werden we bijvoorbeeld door het UVC Brugmann gevraagd om de honderdste verjaardag van het ziekenhuis te helpen vieren. Voor die gelegenheid werden verschillende festiviteiten georganiseerd, die ook in 2023 zullen doorgaan. Ze zijn gericht op een breed scala aan doelgroepen: alle medewerkers van de drie ziekenhuislocaties, patiënten, bezoekers en omwonenden van het ziekenhuis, bevoorrechte partners van het ziekenhuis, studenten, toekomstige medewerkers, het grote publiek, instellingen, de media, sponsors, enz.

Hiervoor worden verschillende tentoonstellingen georganiseerd:
Ø historisch en didactisch, om de geschiedenis van het UVC Brugmann te vertellen;
Ø fotografisch, om het ziekenhuispersoneel in de kijker te zetten;
Ø artistiek, om het uitzonderlijke karakter van het ziekenhuis te tonen.

Er zijn ook andere evenementen gepland in 2023: feestelijke momenten voor het personeel, inhuldigingen van tentoonstellingen, vertoning van een documentaire over de geschiedenis van het ziekenhuis, wetenschappelijke conferenties, opendeurdagen, een gala ten voordele van de Brugmann-stichting, speciale rondleidingen, enz.

Het ziekenhuis heeft zijn eigen kunstenaars gekozen voor de verschillende artistieke evenementen.

In het kader van de fototentoonstelling in verband met het honderdjarig bestaan van het ziekenhuis ontving het ziekenhuis een eenmalige facultatieve subsidie van 30.000 euro van de GGC in 2023.

Een ander voorbeeld tijdens de voorbije legislatuur was de productie en publicatie in 2021 van een fotografisch album getiteld ‘Traces’, een eerbetoon aan het personeel van de Iris Ziekenhuizen Zuid die betrokken waren bij de eerste golf van COVID-19. Dat initiatief was het onderwerp van een aanvraag voor en een toekenning van een subsidie van 15.000 euro van de GGC.

Het is onmogelijk om een uitputtende lijst te maken van alle andere artistieke initiatieven die her en der in ziekenhuizen worden genomen, vooral als ze niet door onze overheid worden gesubsidieerd.

Volledigheidshalve moet er ook aan herinnerd worden dat subsidies op dit vlak ook mogelijk zijn, en zelfs vaker voorkomen, in de FGC. De FGC ondersteunt bijvoorbeeld het werk van kunstenaars en clowns met kinderen in het ziekenhuis.