Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de brandveiligheid in de sociale huisvesting.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 53)

 
Datum ontvangst: 10/10/2005 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2005 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement