Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de "Brusselse Dagen" in Praag.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 126)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 25)

 
Datum ontvangst: 17/10/2005 Datum publicatie: 24/11/2005 Referentie: B.I.V. 15 (05/06), Blz. 17
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 24/11/2005 Referentie: B.I.V. 15 (05/06), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/11/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2005 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/11/2005 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 15 (05/06) 17
24/11/2005 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 15 (05/06) 18
24/11/2005 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 15 (05/06) 19