Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de overeenkomst over de bescherming en de bevordering van de verscheidenheid van culturele expressie die op 20 oktober 2005 is goedgekeurd en gedaan is in Parijs op 9 december 2005.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 35)

 
Datum ontvangst: 23/05/2006 Datum publicatie: 22/06/2006 Referentie: B.I.V. 80 (05/06), Blz. 28
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 22/06/2006 Referentie: B.I.V. 80 (05/06), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2006 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2006 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2006 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2006 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 80 (05/06) 28
22/06/2006 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 80 (05/06) 31
22/06/2006 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 80 (05/06) 32