Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van de opleiding tot diversiteit en burgerschap van Vitar 2.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 164)

 
Datum ontvangst: 16/05/2007 Datum publicatie: 13/06/2007
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 13/06/2007
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2007 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/05/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/05/2007 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2007 Ontwikkeling Isabelle Emmery B.I.V. 76 (06/07) 18
13/06/2007 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 76 (06/07) 20
13/06/2007 Repliek Isabelle Emmery B.I.V. 76 (06/07) 21