Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de belastingsverhoging voor de aankoop van grond.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 60)
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 153)

 
Datum ontvangst: 08/04/2008 Datum publicatie: 24/04/2008 Referentie: B.I.V. 64 (07/08), Blz. 24
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 24/04/2008 Referentie: B.I.V. 64 (07/08), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/04/2008 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/04/2008 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/04/2008 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 64 (07/08) 25
24/04/2008 Toegevoegde interpellatie Christos Doulkeridis B.I.V. 64 (07/08) 26
24/04/2008 Tussenkomst Julie Fiszman B.I.V. 64 (07/08) 28
24/04/2008 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 64 (07/08) 30
24/04/2008 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 64 (07/08) 33